fbpx

על השיטה

השיטה מורכבת מארבעה שלבים

שלב 1

אבחון מקצועי ויסודי של העור ע"י מערכת מתקדמת בו יוצגו הנתונים האמתיים של העור.

שלב 2

התאמת הטיפול לסוג העור, לבעיותיו, מגבלותיו ויתרונותיו.

שלב 3

התאמת סדרה הכוללת תכשירים מותאמים ללקוח
התאמת סידרה הכוללת טיפול טכנולוגי והתאמת תכשירים מבית laRoy juventov.

שלב 4

פיקוח ובקרה לכל אורך התהליך ותוכנית לשימור התוצאות.

סגירת תפריט